Friday, October 3, 2014

JADUAL KEMPEN DERMA DARAH BULAN OKTOBER

1.10.2014:  Rabu:     9pg - 4ptg:  Kolej Universiti Islam Melaka
2.10.2014:  Khamis:  9pg - 4ptg   Kolej Universiti Islam Melaka
3.10.2014:  Jumaat:   8.30pg - 4.30ptg  Lobi Utama Hospital Melaka
4.10.2014:  Sabtu:    11pg - 5ptg  Tesco Pringgit
6.10.2014:  Isnin:      11pg - 5ptg: Tesco Cheng
7.10.2014:  Selasa:   9pg - 4ptn:   UTEM, Durian Tunggal
8.10.2014:  Rabu:     9pg - 4ptg:    UTEM, Durian Tunggal
9.10.2014:  Khamis:  8.30pg - Tamat:  Dewan Tun Ali, Bukit Katil. Melaka
11.10.2014:  Sabtu:   9pg - 2ptg:          Klinik Naharajan, Jasin(Sebelah Hotel Impian)
12.10.2014:  Ahad:    9pg - 1 ptg:        SJKC Chung Hua , Tampin
12.10.2014:  Ahad:    9pg - 3ptg:         No.7 ,Jalan Zahir20, Taman Malim Jaya
14.10.2014:  Selasa:  9pg - 4 ptg:        Dewan Borhan, Pulpak, Kem Sungai Udang
15.10.2014:  Rabu:    9pg - 2ptg:        Lobi Kaunter Aras 2, BSN.Jalan Munshi Abdullah
18.10.2014:  Sabtu:   1ptg - 5ptg:       Giant Bachang
19.10.2014:  Ahad:    8.30pg - 2ptg:   SJKC Yok Bin,Jalan Kubu
19.10.2014:  Ahad:    Yong Traditional, Taman Melaka Raya 31, TMR 1

Saturday, September 20, 2014