Friday, August 29, 2014

Jadual kempen derma darah September 2014

2/9/14:  Selasa:    10pg - 4ptg:     TESCO Cheng
3/9/14:  Rabu :     10pg - 4ptg:     TESCO Cheng
4/9/14:  Khamis:  10pg - 4ptg:      TESCO Cheng
5/9/14:  Jumaat:   11pg - 7 ptg:     Matrikulasi Londang Masjid Tanah. Melaka
6/9/14:  Sabtu:     10pg - Tamat:   Melaka International Bowling Centre.MITC Ayer Keroh
7/9/14:  Ahad:      9pg - 2ptg:       SJK (C) Pay Fong 3(Kantin Sekolah)
7/9/14: Ahad:        8.30am - 2.30pm:  Discovery Cafe Jalan Bunga Raya. melaka
9/9/14:   Selasa:    8.30pg - 1ptg:  Dewan Beta ILP Bukit Katil, Melaka
10/9/14: Rabu:      9pg - 4ptg:       Jab Pendidikan Melaka di dewan Bestari Jab Pendidikan Melaka
11/9/14: Khamis:  2ptg - tamat:     Soshin Electronics Sdn Bhd
12/9/14: Jumaat:   10pg - 4ptg:      TESCO Cheng
13/9/14: Sabtu:     9am - 2.30pm:  JPJ. Pekan Kuala Sungai Baru
14/9/14: Ahad:      9pg -2 ptg:       Tokong Meow Yeam See, Semabok
14/9/14: Ahad:      9pg -2ptg:        SJK(C)  Ying Chye, Bukit Rambai
15/9/14: Isnin:       9pg-5ptg;         Mahkota Hotel Melaka di Ballroom Tiara 3&4( Ditunda bulan                                                               Oktober)
16/9/14: Selasa;   10pg - 3ptg:      TESCO Cheng
17/9/14: Rabu:     11pg - 4ptg:      Mydin MITC, Ayer Keroh.
18/9/14: Khamis   9 am - 5pm       Hotel Holiday Inn melaka.
18/9/14: Khamis:   10am - 4pm     Petronas Dagang Bhd, Tangga Batu
21/9/14: Ahad:      9am - 1pm:       Kampung Tun Razak Bukit Katil.
22/9/14: Isnin:        8.30am - Tamat: Politeknik Kota, Malim,Melaka.
23/9/14: Selasa:     9am - 4ptg       Kolej Profesional Mara,Bandar. Melaka