Friday, June 25, 2010

Pastikan anda membawa pengenalan diri ketika hendak menderma darah